You are here

Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont

Alapítva: 
2017/05/18

2017. májusában megalakult a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör a Protestáns Teológiai Intézetben, amely 2019-ben a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközponttá alakult. A kutatóközpont célja egyfelől, hogy lehetőséget teremtsen olyan kérdések bemutatására és megbeszélésére, amelyek a lelkipásztori és vallástanári szolgálattal, illetve a gyakorlati teológia tudományával kapcsolatosak. Ennek érdekében konferenciákat szervez. Másfelől fórumot biztosít a tagoknak, hogy beszámoljanak saját tevékenységükről, reflektáljanak az egyházi élet és a gyülekezeti szolgálat időszerű kérdéseire és rövid, illetve hosszabb távú projektek által választ keressenek ezekre a kérdésekre. A kutatóközpont ennek érdekében szakmai műhelyeket szervez.