You are here

A textus és a gyülekezet kapcsolatai

Submitted by Kiss Jenő on Fri, 2019/05/31 - 16:10
Kutatás intervalluma: 
2019/05/31 to 2021/05/31

A gyülekezetszerűség a prédikálás egyik alapvető célkitűzése, követelménye és ismertető jegye.

A Romániai Református Egyház lelkipásztorai a gyülekezetszerűséget leginkább a textus üzenetének alkalmazásával (applicatio) kapcsolják össze. Így a gyülekezet ezen az aránylag kései ponton lép be a prédikálás folyamatába, és ott is inkább megszólítottként, semmint meghatározó alapelemként.

Az újabb homiletikai szakkönyvek összekapcsolják a gyülekezetet a textus megértésével. Például Thomas Long úgy véli, hogy a lelkipásztornak magával kell vinnie a gyülekezetet a textussal folytatott párbeszédbe az első pillanattól kezdve.

Azonban a bibliai adatok felmutatnak egy ennél is szorosabb összefüggést a bibliai szöveg (textus) és a közösség aktuális helyzete között: az üzenet és az azt megfogalmazó bibliai szöveg nagyon sok esetben közvetlen kapcsolatban áll a választott nép, illetve a különféle keresztyén gyülekezetet konkrét és időszerű helyzetével, illetve abból nő ki. A bibliai szövegek ilyenkor kezdettől és közvetlenül a közösségre néznek. E tény homiletikai lecsapódása az a felismerés, hogy a gyülekezet nem csak a textus üzenetének applicatiojában, nem is csak az explicatio folyamatában, hanem már a textus kiválasztásában (selectio) is alapvető szereppel bír.

E felismerés alapján megvizsgáljuk az empirikus kutatás eszközeivel, első kézből származó és releváns adatok begyűjtésével és elemzésével, hogy a textus és a gyülekezet közötti kapcsolat mely értelmezései vannak jelen, illetve hogyan vannak jelen a prédikálás gyakorlatában. Ezt követően keressük, hogy hogyan lehet belefoglalni a fenti megfontolásokat a homiletikai elméletalkotásba, és hogyan lehet leírni a textus és a gyülekezet kapcsolatát a selectio, explicatio és applicatio mozzanatainál. Majd keressük annak útját, ahogyan a bibliai képzetek, az empirikus kutatás eredményei és a homiletikai elméletalkotás előmozdíthatják a gyülekezetben történő igehirdetést. Ugyanakkor azt is kutatjuk, hogy milyen szerepe lehet a lelkipásztornak mint személynek (szubjektív tényezőnek) a textus kiválasztásában, a vele folytatott párbeszédben és üzenetének alkalmazásában.