A textusválasztás ekkléziasztikai és pasztorálteológiai üzenetei

Kutatás intervalluma: 
2019/05/31 - 2020/05/31

A gyülekezetszerűség a prédikálás egyik alapvető követelménye. A gyülekezetszerűség a Romániai Református Egyház lelkipásztorainak gondolkodásában leginkább a textus alkalmazásához (applicatio) kapcsolódik. Az újabb homiletikai szakkönyvek összekapcsolják a gyülekezetszerűséget a textusválasztással. Ez a felismerés nem jutott el ugyan tételesen minden lelkipásztorhoz, de meg nem fogalmazott formában feltehetően jelen van a szolgálatukban. A szakirodalom alapján részletesebben leírjuk a gyülekezet aktuális helyzete és a textusválasztás közötti kapcsolatot. Az adatszerzés eszközeivel pedig megvizsgáljuk, hogy ez a feltételezett ráérzés milyen mértékben és hogyan jut kifejezésre a textusválasztásban. Azt is kutatjuk, hogy milyen szerepe van a lelkipásztornak mint személynek a textusválasztásban.