You are here

Katechétika műhely

Alapítva: 
2019/05/24

A műhely azt vizsgálja, hogy hogyan lehet hatékonnyá tenni a XXI. század magyar református katechézisét, különös tekintettel Erdélyre és Partiumra. Vizsgálódásában figyel a gyülekezetpedagógia és valláspedagógia fontos témáira és használja azok eszközeit. A műhely együttműködik külhoni lelkipásztorokkal és vallástanárokkal, hogy közös válaszokat találjon a gyermekekkel és fiatalokkal való foglalkozás égető kérdéseire. Figyel a többi műhelyben folyó munkára, miközben keresi, hogyan lehet oktatni és gyakorolni a "tanítvánnyá tételt" figyelembe véve mind a kontextust, mind a személyt. A hatékony katechézis feltételezi nemcsak a teológiailag és pedagógiailag jól felkészült lelkipásztort és tanárt, hanem a jó helyzet- és emberismeretet is, amely lehetővé teszi a fiatal korosztály célzott megszólítását.

A műhely nyitott minden olyan együttgondolkodásra és együttműködésre kész lelkipásztor és (vallás)pedagógus előtt, aki szeretne részt venni az új katechétikai koncepció és cselekvési terv megalkotásában és végrehajtásában.