You are here

Miként befolyásolja a kontextus az egyházértelmezést – a kontextuális egyházelmélet alapvonásai