You are here

Homiletika és liturgika műhely

Alapítva: 
2019/05/24

A homiletika és liturgika műhely munkája során a prédikációelemzés valamint az igehirdetési-terv készítés kérdéseivel, az új ágendatervezet megvizsgálásával illetve módosító javaslatok megfogalmazásával kíván foglalkozni. Jóllehet az erdélyi református egyházban az igehirdetés a lelkipásztor legfontosabb szolgálatának számít, mégis erre aránytalanul kevés figyelem jut. Ritkán szerepel a lelkésztovábbképzések programjában, a vizitáció során az adminisztratív kérdések vannak a figyelem és vizsgálódás középpontjában, a gyülekezetek részéről kevés a visszajelzés. A prédikációelemzés egy olyan eszköz (lehetőség), amely a prédikációra irányítva a figyelmet (Ige, igehirdető és igehallgatók) segíti az igehirdetési szolgálatot. A homiletika műhely távlati célkitűzése a prédikációelemzés gyakorlatának a megismertetése – lelkésztovábbképzés keretében - az érdeklődő lelkipásztorokkal és teológiai hallgatókkal. Az igehirdetési-terv készítés (éves vagy féléves) nagymértékben segítheti a gyülekezetépítést és a lelkipásztor igehirdetői szolgálatát. A liturgika műhely az ágenda-tervezet alapos megvizsgálásával, javaslatok megfogalmazásával szeretne hozzájárulni a református istentisztelet gazdagításához.