You are here

Missziológia és gyülekezetépítés műhely

Alapítva: 
2019/05/24

A műhely olyan konkrét, kézzelfogható módszerek, gyülekezeti munkában használható anyagok kidolgozását tűzte ki célul, amelyek a hazai realitáshoz kötődnek és a helyi kontextusból nőnek ki, nem pedig külföldről importált és tőlünk talán idegen szemléletet tükröznek. Ennek érdekében egy kétirányú munka kezdődött el, amely egyrészt egy átfogó missziói együttműködési stratégia kidolgozását jelenti, másrészt pedig konkrét eszközök keresését a mindennapi szolgálat megkönnyítéséhez és hatékonyabbá tételéhez. Első lépésként felmérjük az igényeket és a lehetőségeket, azt, hogy milyen problémákkal küzdenek a lelkipásztorok a szolgálat területén, milyen segítséget igényelnének, miben tudnak a belmissziós szervezetek hozzájárulni a szolgálat hatékonyságához. Olyan kérdéseket fogalmazunk meg, amelyek - ha a lelkészi jelentés részévé válnak - még átfogóbb képet nyújtanak a szolgálati nehézségekről és a jól működő projektekről. Használni szeretnénk ebben a felmérő munkában a szociológusok és más szakemberek kutatásait és azok eredményeit.